x
ego upol rpg foto galerie guestbook
   Google Search:
 
         
Imrahil von Lebletzow: Dějiny Trimadilu

Trimadil, ach ano vy nevíte co to je že?
Trimadil je jedním ze světů Mnohavesmíru. Je to svět uzavřený do kulové sféry a samotný povrch se nachází na vnitřní straně této kulové plochy. Světlo Trimadilu zajišťuje Krystal vznášející se nad Hadí horou s Hadím chrámem. Krystal nejenom že zajišťuje světlo, ale též umožňuje teleportaci do zbývajících sfér Mnohavesmíru a stará legenda praví, že zajišťuje ochranu Trimadilu.
Kolem Hadí hory se vznáší Hadí prstenec: obrovský zkamenělý had polykající svůj vlastní ocas. Na Prstenci se (krom jiného) nachází AMU (Akademie Magických Umění). Prstenec je znám jako sídlo těch největších boháčů Trimadilu (ukotvit dům na magickém prstenci vyžaduje magii a na tu mají monpol mágové z AMU) a též jako sídlo rodu deCales.
Pod prstencem – na úpatí Hadí hory - se nachází hlavní město: Trimadil. Dostat se z města na Prstenec je možno dvěma způsoby: po mohutném schodišti (za použití se platí dosti vysoké mítné, takže řadový občan se na prstenec nikdy nedostane) a nebo za použití GEPARDa (GEPARD = Gnomské Experimentální Přemisťovací Automatické Rychlopalné Dělo), jehož použití mají pod kontrolou podnikaví gnomové (na prstenci se pak nachází ještě zachytávací zařízení ROZPRSK - Rázná Opravdová Zaruceně Přesná Rotační Služba Kamarádům).
Jak již bylo řečeno, Prstenec je sídlem rodu de Cales, ale pryč jsou doby, kdy byl jediným vládnoucím rodem. Dnes se o vládu dělí s dalšímy dvěma rody: de Ravides a de Ssa. O pořádek ve městě se navíc starají Šerifovi muži.
Rod de Cales - rod mágů má své sídlo na prstenci a řídí těžbu hadích šupin – velice kvalitního materiálu nahrazujícího železo, jež v tomto světě není… Hlavou rodu je momentálně hrabě Neotradim de Cales. Znaky rodu jsou zelená hadí šupina a zelený plášť. Členové rodu nosí pásy různé barvy, podle toho, jak vysoko stojí v hierarchii AMU (např.: studenti stříbrné provázky, absolventi tmavomodrý pás, rada AMU bílý a rektor AMU – hrabě Neotradim - purpurový)
Rod de Ssa – sami členové tohoto rodu si říkají Gildaři, neboť ovládají obchodní Sanofskou gildu, jež je skutečně tím, kdo ovlivňuje těžbu šupin a každá vytěžená šupina musí projít přez sklady gildy… Rod je nechvalně znám svými nevybíravými praktikami, intrikami a mocenskými choutkami. Zakladatelé rodu si svůj šlechtický titul koupili, což hovoří za vše…
Rod de Ravides – uctivači Hada – kněží, sídlící v hadím chrámu na vrcholu hory a starající se o Krystal…

A kdo jsem já?
Imrahil von Lebletzow – toď jméno mé jest… Jako šlechtic z rodu de Cales jsem vystudoval AMU a jsem nyní oprávněn nosit tmavomodrý pás. Zajímám se o podstatu magie a snažím se o dosažení dokonalosti ve zvládnutí magie očarování, ale je to dlouhá a složitá cesta…

A teď již k oněm dramatickým událostem…
Když se jednoho dne Trimadil probudil do tmy, zavládla všude horečná činnost. Co se děje? Kam zmizel krystal? Kdo za to může? Tyto a další otázky se mi začali honit hlavou a nejenom mě… Brzy si mě povolal hrabě Neotradim deCales do své rezidence a jak jsem předpokládal, povolal si tam i zbytek svých důvěrníků. Cestou se Trimadilem začalo rozlévat mdlé magické světlo, jímž mezitím mágové a kněží nahradili Krystal.
Před Neotradimovou rezidencí ve věži AMU jsem s ostatními přáteli a de Calesovymi věrnými. Na přijetí tu již čeká jeho syn a můj přítel Girion de Cales, se kterým jsem studoval ve stejném ročníku, dva bojovníci Pěsti Herian Gordyswold a Alteran Farrid, paladinka Aldeia Korpen (dostala se sem zkrze hraběnčino přání, ale na můj vkus až moc velká fanatička…), Sylva Kortenford (osobně si ji vybral Neotradim, ale jinak o ní moc nevím) a ctihodný otec Jartenfyt Koldiner.
Po chvilce netrpělivého čekání vyšel hrabě ze své pracovny a začal nám ujasňovat situaci:
„Jak již jistě víte, došlo ke ztrátě Krystalu – někdo ho ukradl. Je potřeba ho co nejrychleji najít a vrátit zpět. Já osobně mám podezření na gildaře, ale nejsou důkazy… Naší jedinou stopou může být náš člověk v hospůdce U Koroptve… poznáte ho podle toho, že jako jediný tam nebude vypadat jako velký snob…“
(U Koroptve je hospoda na prstenci znamá tím, že se snaží být opravdu nóbl…)

...dokončení příště...
 
    
    Od 25.12.2002
 
Starosta na dubu
Ozzy o:-)